Lidt om mig selv

Personlig målsætning

Det er min målsætning at kombinere alt det, jeg har lært gennem uddannelse, praktisk erfaring og terapi, i et frugtbart samspil i samtale med hjælpsøgende mennesker. Gennem samtale, støtte og opmuntring er det mit mål, at den enkelte må få øje på sine personlige ressourcer og bruge dem konstruktivt til at blive fri af fortidens skygger, blive et helt menneske og få en ny tilværelse med en bedre livskvalitet.

Uddannelse

Jeg har læst på Århus og Københavns Universiteter og afsluttede min psykologuddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup med praktik i Vestsjællands Amt. Gennem årene har jeg deltaget i adskillige kurser i sjælesorg, pastoralpsykologi og psykoterapi, både i Danmark og i udlandet. I forbindelse med min uddannelse og mit arbejdsliv har jeg interesseret mig for en nærmere identificering af de faktorer, som er afgørende for menneskers trivsel, og for arbejdspsykologi i teori og praksis. Mit psykologiske speciale blev skrevet i disciplinen arbejds- og organisationspsykologi. Det handler om sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og den personlige trivsel.

Praktisk erfaring

Efter afslutningen af min psykologuddannelse i 2005 overvejede jeg, hvordan min nye uddannelse skulle bruges i forhold til min beskæftigelse som hospitalspræst. Det førte til en beslutning om at blive selvstændig psykolog og videre til beslutningen om oprettelsen af Arbejdspsykologisk Center i Slagelse. Det blev for mig en naturlig forlængelse af mine mange erfaringer fra en 20-årig periode som folkekirkepræst og psykiatrisk hospitalspræst i perioden 1987-2007. Især mødet med medmennesker med psykiske lidelser fik stor indflydelse på min livsvej. Det førte mig til studier af psykologi og interessen for psykoterapi i praksis. Jeg startede min egen sjælesorgs- og rådgivningspraksis midt i 90-erne. Gennem årene har jeg endvidere været timelærer og foredragsholder.

Personlig udvikling

Den, der skal være rådgiver og terapeut for andre, må være fortrolig med sin egen historie og smerterne i sit  eget liv. Derfor har det været og er stadig vigtigt for mig at forholde mig til min egen personlige udvikling og min praksis som sjælesørger, psykoterapeut og  psykolog gennem egenterapi og supervision. Jeg ser mig selv som værende i en konstant udviklings- og læreproces.

Personlig baggrund

Jeg er født i 1948 på Fyn, opvokset på landet og arbejdede i min ungdom med landbrug og gartneri. Efter syv år som volontør i udlandet i organisationen Moral Re-Armament, nu Initiatives for Change, - det meste af tiden i udviklingslande som Indien og Papua New Guinea, kom jeg tilbage til Danmark med en overbevisning om at ville være præst. Efter endt uddannelse i Århus fik jeg i 1987 stilling som folkekirkepræst i en kombineret stilling som menigheds- og hospitalspræst ved Kolonien Filadelfia og hospitalerne i Dianalund. Samtidig var jeg tilknyttet Institut for Diakoni og Sjælesorg som underviser. Jeg har specialiseret mig i rådgivning og sjælesorg i teori og praksis. Samtidig har jeg i årene 1993-2005 gennemført uddannelsen som psykolog, og i 2007 har jeg startet i egen praksis som psykolog i Slagelse og taget initiativ til oprettelsen af Arbejdspsykologisk Center med det formål at gøre en indsats i teori og praksis for en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og menneskers trivsel i deres arbejde.

Værdigrundlag

Faglighed - Jeg lægger vægt på den højeste faglige standard i teori og praksis.

Respekt - Jeg lægger vægt på gensidig respekt og respekt for den enkelte klients integritet, gennem overholdelse af tavshedspligt og Dansk Psykologforenings etiske regelsæt.

Ærlighed - Jeg lægger vægt på åbenhed og fair play i et ligeværdigt samarbejde.

Menneskeværd - Jeg har mit udgangspunkt og grundlag i det kristne livs- og menneskesyn og troen på, at det enkelte menneske er unikt og værdifuldt og skal respekteres og behandles som sådant.

 

Psykolog Anton Eg, Slagelse