Ledersupervision

Jeg tilbyder ledersupervision i forbindelse med job og karriere.

Målet med supervisionen er at fremme ens refleksion og overblik, så der dannes en ny erkendelse af ens egen rolle og handlemuligheder i forhold til ens arbejds- og privatliv og at fremme en læreproces, hvor man udnytter sit personlige potentiale optimalt.

Supervisionen skal tilsigte at fremme positive udviklingsmuligheder og trivsel og samtidig forebygge stress og udbrændthed. Endvidere tilsigtes det at formidle ny inspiration, mod og handlekraft.

Hvad opnår du?

Hvornår er ledersupervision relevant?

Ønsker du at opdage nye udviklingsmuligheder?

Tlf 40 44 65 45 eller e-mail: antonega(a)gmail.com

Psykolog Anton Eg, Slagelse